Una via dedicada al Primer d’Octubre?

A Catalunya hi ha més de 150 municipis que han dedicat una plaça, carrer, parc, pati o via al Primer d’Octubre, per a commemorar el referèndum d’independència del 2017 i homenatjar els qui hi van participar, resistint fins i tot càrregues policials. A la comarca, l’Ajuntament de Falset, el 2019, va canviar el nom de la plaça Antoni Vilanova per la de Primer d’Octubre. Hi ha una pàgina web, dedicada a les cronovies (és a dir, a les vies que tenen com a nom una data) que recull moltes d’aquestes places, carrers i altres tipus de vies urbanes dedicades al referèndum de 2017.

L’estudi dels noms de les vies s’anomena “hodonímia” o “odonímia”. La paraula es troba indistintament escrita amb h o sense, perquè no se n’ha fixat encara l’ortografia. No apareix al diccionari català de l’IEC, i tampoc al castellà de la RAE. Aquest mot es compot del grec ὁδός (hodós, «camí») i el sufix «ònim» de ὄνομα (ónoma, «nom»). És a dir: nom dels camins. Convindria que la paraula tingués entrada als diccionaris, per a evitar les vacil·lacions a la seva ortografia. Igualment, les vies dedicades al Primer d’Octubre pateixen una vacil·lació similar en la seva expressió: es troben de tres maneres diferents:

1 d’Octubre
U d’Octubre
Primer d’Octubre

De vegades, també s’hi afegeix l’any 2017. Els experts aclareixen que la forma més recomanable d’expressar aquesta data com a nom de carrer és “Primer d’Octubre”. El Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya també especifica que les dates, si s’usen com a topònim urbà, s’han d’escriure amb inicial majúscula tant al numeral (que s’ha d’expressar en lletres) com al nom del mes.

D’espais sense nom encara en queden uns quants: els dos parcs a l’entrada del poble pel Puntarrer, la piscina, la pista poliesportiva, el camp de futbol, la plaça on hi ha la bàscula de la cooperativa, el carrer recentment obert entre el Mulo (oficialment, Monstià) i Ponent. Tot això són espais que, com que no tenen un nom oficial, si se’ls n’adjudiqués un no implicaria cap modificació de documentació per a ningú.

Creieu que Cabassers hauria de dedicar també algun espai al Primer d’Octubre? Podeu respondre l’enquesta a Telegram.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers