4 de desembre de 2022

Nova secció: publicacions oficials

Encetem des d’avui una nova secció a nord.cab, dedicada a reproduir les publicacions oficials de l’Ajuntament de Cabassers que apareixen regularment al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o al Boletín Oficial del Estado.

Són publicacions d’interès general, però molt poca gent consulta regularment els butlletins que les publiquen. També s’exposen al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, cosa que en facilita més la difusió a nivell local. Però com que facilitar la consulta d’aquestes publicacions que fa el nostre ajuntament és un servei públic, l’incorporem a aquesta web. Per tant, difondre aquests anuncis des del portal de notícies farà que aquestes publicacions es coneguin amb més facilitat.

Hi podreu accedir des de la categoria “Publicacions oficials“, sota el menú d’Informació Local. Inaugurem la secció amb l’anunci de l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit.

nord.cab - El portal de notícies de Cabassers