La marca del Pont Vell repetida a Cabassers

Del Pont Vell de Cabassers en sabem ben poca cosa: només que és un pont gòtic, tot i els arcs de mig punt que el sostenen, i que hi van intervenir diversos picapedrers per a construir-lo. De la resta, no en coneixem cap mena de rastre documental, ni podem dir amb seguretat en quines dates es construí. Sembla que hagi de ser una construcció del segle XIV o XV, i que potser substituïa un pont més antic, ja que travessa el riu Montsant per una zona que n’és pas natural, per a connectar amb els camins que anaven cap a l’interior, cap a les terres de Lleida.

Al pont s’hi veuen nou marques diferents de picapedrers, cosa que indica certa urgència a l’hora de construir-lo. Si hagués estat una obra programada amb temps, probablement no hi hauria cap marca, perque l’haurien encarregat a una sola colla. Però l’abundància de marques implica colles de treballadors diferents, circumstància habitual quan calia accelerar les construccions.

El recull de les marques és aquest:

Hi ha la circumstància que al nucli urbà de Cabassers hi trobem un carreu marcat també amb una de les marques que es poden observar al Pont Vell. Es troba a la cantonada de carreus treballats que marcà el límit de l’antiga façana de la casa de l’abadia, abans que fos reculada per a construir-hi la plaça actual. Quedà, en un extrem, aquell munt de carreus, i un d’ells té la marca que també trobem al pont.

Potser, aprofitant l’avinentesa, una d’aquelles colles que treballà al pont va fer alguna obra més a la població, de la que n’ha quedat aquest possible testimoni.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers