El tercer retaule de Cabassers

Fotografies: Museu Comarcal Salvador Vilaseca, Reus.

L’església de Cabassers tenia un tercer retaule, d’estil renaixentista, i en queden alguns fragments, al dipòsit del Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus. És el tercer conservat, en tot o en part, dels que hi havia a l’església amb anterioritat a l’agost del 1936. Els altres són els d’estil gòtic, avui a la primera capella del costat de l’evangeli, i les pintures del retaule major.

D’aquest retaule renaixentista se’n conserven només quatre taules, dues de les quals mostren ajustaments fets a serra per a encaixar-los en algun tipus d’estructura. De moment no s’ha pogut documentar l’obra, i es desconeix encara la data exacta de la pintura i qui en fou l’autor. Les taules que es conserven representen l’Anunciació, la Visitació, i el Naixement de Jesús a Betlem. Hi hauria el dubte, sobre aquesta escena, si els personatges que apareixen al Naixement són àngels, els Mags o pastors, però la seva indumentària, i el fet que un d’ells estigui tocant un sac de gemecs, fa pensar que es tracta de pastors. Aquestes tres primeres taules són de format horitzontal. N’hi ha una quarta, de format vertical, amb una imatge de la Verge resant, que sembla d’un estil diferent de les anteriors. Seria, tanmateix, també del mateix període.

Podria tractar-se, per les característiques, del retaule de la capella del Roser, ja que les tres taules horitzontals representen tres dels cinc Misteris de Goig.

L’Anunciació
La Visitació
El Naixement de Jesús a Betlem
La Verge Maria

image_pdfPDFimage_printImpressió
nord.cab | El portal de notícies de Cabassers