Biclaro, el monestir del bisbe Joan de Girona

Des d’avui ja està disponible l’estudi Biclaro. Una hipótesis de localización, que exposa els indicis que hi ha per tal d’identificar el lloc de Biclaro amb Cabassers.

Des de mitjans del segle XVI, quan van aparèixer les primeres propostes per a idenficiar la situació del monestir de Biclaro, fins a l’actualitat, hi ha hagut desenes d’autors que s’han pronunciat sobre aquest assumpte. Però pocs han gosat suggerir algun emplaçament per al monestir i, en canvi, la majoria s’ha limitat a posicionar-se a favor o en contra de les hipòtesis expressades per altres. Hi va haver cert consens a ubicar aquest monestir desconegut a Catalunya, fins que el 1940 es va suggerir que potser es podia situar a la província de Salamanca.

Aquest estudi presenta una proposta de localització novedosa per a aquest monestir visigot fundat a finals del segle VI per Joan, que més tard seria bisbe de Girona, conegut per la historiografia moderna com Joan de Biclaro.

El llibre neix com una resposta als especialistes Barroso, Morín i śanchez, que el 2020 contrastaren en un estudi la hipòtesi que identifica Biclaro amb el modern Cabassers. Amb aquesta obra, Cabassers entra de ple al mapa de la historiografia visigoda i passa a ser un ferm candidat per a ser explorat mitjançant excavacions arqueològiques si mai es vol resoldre l’enigma que suposa saber on fou Biclaro.

L’obra està redactada en llengua castellana perquè és, específicament, una resposta als tres especialistes en arqueologia visigoda citats abans.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers