És hora de corregir

Fa poc he sol·licitat per escrit a l’Ajuntament que corregeixi les faltes ortogràfiques que hi ha a la forma oficial del topònim, “Cabacés”, i que s’oficialitzi “Cabassers”. Això ho he fet des del profund coneixement dels motius etimològics, tradicionals i documentals, que avalen la forma “Cabassers” des del segle XII. La grafia “Cabacés”, en canvi, no respon a cap tradició, més enllà de la imposició borbònica a mitjan segle XVIII. Si voleu conèixer en detall aquest assumpte, l’explico en aquest llibre, i també hi ha més informació en aquest article. L’aproximació al problema que es fa en aquests textos és purament racional i científica, sense cap passió, emoció ni sentiment. Simplement dades, fets i evidències, res més.

Sabeu que estudio el passat del nostre poble sense parar. Els resultats de les recerques, fetes individualment o en col·laboració amb altres persones, les podeu veure a vallclara.org. I és aquest coneixement de causa el que em fa demanar que es corregeixi aquest error al topònim. Compte, no demano que es canviï el nom del poble, demano que s’eliminin les faltes ortogràfiques que hi ha a la forma oficial. De fet, qui ho demana no sóc jo, és l’Institut d’Estudis Catalans, des del 1998, i amb una sol·licitud formal el 2004.

Si bé l’ortografia no té res a veure amb la política, també és possible fer una lectura de l’assumpte des d’aquest àmbit. Per això no dubto que l’Ajuntament, amb govern d’Esquerra Republicana de Catalunya, subscriurà plenament les raons que fan aquest canvi necessari, com a consistori culte, progressista i independentista que és. Seria inimaginable que un ajuntament així volgués mantenir com a oficial la forma del topònim que va ser vigent durant el franquisme. Tampoc no dubto que la majoria de la població (amb gairebé un 80% de vot independentista a les darreres eleccions al Parlament) celebrarà que es corregeixin les faltes del topònim, i que aquest s’escrigui segons les normes de la llengua catalana, i no segons una imposició borbònica.

Corregir els errors del topònim no vol dir prohibir la forma “Cabacés”. Només que l’administració tingui com a oficial la forma correcta, “Cabassers”, i que tothom escrigui, individualment, aquest nom com li sembli que ho ha de fer. Ni tan sols no caldrà que la cooperativa canviï la marca estrella de l’excel·lent oli que produeix, “Baronia de Cabacés”, perquè aquest nom és només una marca comercial registrada. Tanmateix, institucionalment, tenim l’obligació fins i tot moral d’utilitzar una grafia sense faltes ortogràfiques al topònim, avalada per la màxima institució científica del país, l’Institut d’Estudis Catalans.

El nostre poble ha de sortir de la llista dels deu municipis en tota Catalunya que no tenen com a oficial la forma normativa del seu nom. Tots, començant per Cabassers (Cabacés) estan marcats amb un asterisc a determinades publicacions oficials, fent notar que hi ha un problema, que el nom oficial és un, però que hauria de ser un altre. I d’aquesta llista se’n pot sortir molt fàcilment, com ja va fer Roda de Berà el 2012.

Una generació ja passada no va entendre, quan era el moment, els motius pels quals el nom del nostre poble s’escriu “Cabassers” i no d’una altra manera, i la forma oficial del topònim es va quedar igual que durant el franquisme, que escrivia malament els topònims catalans per a humiliar el nostre idioma, i va tornar a fer oficials formes anteriors a la normalització de 1933: Vich i no Vic, Tarrasa i no Terrassa, Sardañola i no Cerdanyola, Figueras i no Figueres, etc. I també Cabacés i no Cabassers. No es tracta de buscar culpables; simplement es van equivocar, com tothom pot equivocar-se. I ara és l’hora de corregir.

És l’hora de corregir aquell error, de canviar-ho i d’adoptar la forma “Cabassers”, que respon a l’autèntica tradició documental, que arrenca al segle XII, la forma que entronca amb la Conquesta cristiana de l’Avicabescer musulmà. Totes les publicacions serioses (com la Gran Enciclopèdia Catalana, l’Onomasticon Cataloniae, i centenars d’altres) ja utilitzen la forma correcta. No hi ha cap motiu, ni és defensable amb cap raonament científic, que la forma oficial del topònim en ús hagi de contenir faltes d’ortografia, com encara passa ara.

Hi ha una màxima llatina que diu errare humanum est, perseverare autem diabolicum. És a dir, traduït: “equivocar-se és humà, però perseverar en l’error és diabòlic”. Tots sabem, tots, sense excepció, que la forma “Cabacés” és un error que no respon ni a l’etimologia, ni a la tradició documental del nom, ni a les normes d’ortografia. Siguem humans i corregim l’error, i no vulguem ser diabòlics, insistint-hi.

Som al segle XXI i el coneixement està àmpliament difós; no es pot continuar fent veure que no sabem que tenim faltes a la forma oficial del topònim. Cal corregir-la, escriure-la bé des de les institucions, perquè mostri el que som: un poble del nostre temps, avançat, modern, raonable, culte; no un poble ancorat en un error del passat.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers