Cabacés, Cabacers o Cabassers?

És habitual trobar el topònim de Cabassers escrit de diverses maneres: Cabacés, Cabacers i Cabassers. Un estudi que analitza l’evolució d’aquest nom de lloc al llarg dels segles explica el perquè de cada una d’elles: D’Avicabescer a Cabassers, l’evolució d’un topònim.

Si voleu conèixer com s’arriba a cada forma, quina és correcta segons la norma actual, i quina no respecta l’etimologia del nom, aquest llibre us satisfarà la curiositat. Les cinquanta-dues pàgines de l’estudi documenten amb minuciositat i rigor les vicissituds que ha patit el topònim al llarg de la història, que es desgrana en catorze apartats, més una introducció. Aquest és l’índex de continguts del llibre:

Introducció

 1. L’evolució de la grafia del topònim Cabassers segons la
  documentació conservada
 2. L’ etimologia del topònim
 3. La r etimològica
 4. La paradoxa del gentilici
 5. La normativa de l’idioma català aplicada al topònim
  Cabassers
 6. L’oficialitat
 7. La resistència a la forma Cabassers
 8. La proposta intermèdia: Cabacers
 9. L’estat de la qüestió
 10. Conclusions
 11. Proposta de rectificació
 12. Apèndix 1
 13. Apèndix 2
 14. Fonts i bibliografia

El primer capítol, “L’evolució de la grafia del topònim Cabassers segons la documentació conservada”, és l’estudi més detallat, aprofundit i complet que s’ha fet mai sobre la transmissió documental del nom de lloc, i abasta un període que comença el 1149 i arriba a l’actualitat.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers