L’ermita de la Foia té dos finestrals, a banda i banda de la porta, que han estat sempre oberts, sense cap altra protecció que unes reixes. Això feia que hi poguessin entrar animals de mida petita, i fins i tot el mal temps. Des de fa poc temps, i amb bon criteri, uns vidres tanquen aquestes obertures, i eviten els perjudicis de tenir finestres obertes a un lloc solitari i amagat. Els tancaments donen també un aspecte agradable a l’edifici, ja que els vidres són bonics. Aquesta mesura també pot ajudar a evitar que es tornin a produir bretolades a l’ermita, com la d’abril del 2019, quan uns vàndals van disparar amb armes d’aire comprimit contra les imatges de l’altar, perjudicant sobretot la de sant Josep. La de la Mare de Déu també va rebre diversos impactes, però els danys causats no van ser tan greus com els que patí l’altra figura.

nord.cab