L’actualització d’avui de l’índex de risc de rebrot mostra que Cabassers va quedar lliure de SARS-CoV-2 el 31 d’octubre. Per a aquella data l’indicador iEPG és de zero punts. Es considera, doncs, que totes les persones infectades han superat la COVID-19 i ja no poden transmetre el virus. No consta que ningú hagi hagut de ser hospitalitzat ni que hi hagi hagut complicacions.

L’evolució de l’iEPG entre el 18 i 31 d’octubre va tenir el pic màxim els dies 24 i 25, i a partir del 26 es va començar a reduir, fins a tornar a ser zero dissabte passat:

 • 18/10/2020, 0
 • 19/10/2020, 52,71
 • 20/10/2020, 105,43
 • 21/10/2020, 158,14
 • 22/10/2020, 158,14
 • 23/10/2020, 527,15
 • 24/10/2020, 632,58
 • 25/10/2020, 632,58
 • 26/10/2020, 527,15
 • 27/10/2020, 426,44
 • 28/10/2020, 319,83
 • 29/10/2020, 213,22
 • 30/10/2020. 106,61
 • 31/10/2020, 0
nord.cab