El Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara adquireix un exemplar original de la Descripció de Delfí Navàs, del 1918

El Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara ha adquirit un exemplar original de la Descripció històrica, física y política de Cabacés de Delfí Navàs, que va ser publicada l’any 1918 per l’editorial Imprenta Católica de Reus.

Encara que el contingut de l’obra de la Descripció és conegut i ha estat àmpliament difós gràcies al llibre de Vicenç Biete Documents i escrits Cabacés publicat per l’Ajuntament de Cabassers l’any 1985, el qual inclou la Descripció dins del recull, el valor d’aquesta peça rau en el fet de ser l’edició original, i reconèixer-ne el seu valor i poder-la conservar.

Amb la voluntat d’estudiar i conservar els diferents patrimonis locals, el Centre d’Estudis Santa Maria de Vallclara té, en una de les seves línies d’acció, l’objectiu de crear un fons propi de publicacions relacionades amb la història de Cabassers, ja siguin exemplars originals d’obres escrites per autors locals com estudis i publicacions que parlin de la història del poble.

Primera pàgina de l’opuscle de Delfí Navàs
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!