La Societat Unió convoca a assemblea general extraordinària

La Junta Directiva de la Societat Unió ha convocat una assemblea general extraordinària per al diumenge 6 d’octubre, a les 18h, a la sala del cinema. L’ordre del dia té tres únics punts:

1- Activitats recents
2- Estat de comptes
3- Precs i preguntes

Poden assistir-hi, amb dret a veu i vot, totes les persones que siguin sòcies de l’entitat, que recentment va modificar el seu estatut d’associació. Fins l’any passat, les quotes de soci es pagaven per casa i no per individu, i això donava la condició de soci a tots els habitants de la casa associada. La quota era de 30€ anuals. Ara, en canvi, la representació és individual, ja que la condició de soci s’adquireix mitjançant la sol·licitud de la persona interessada i l’abonament d’una quota anual de 15€.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers