Creen una web per a monitoritzar les interrupcions de comunicacions i electricitat

La pàgina web historialdecaigudes.tk monitoritza les interrupcions de comunicacions i electricitat que ha patit Cabassers des del gener del 2019. Es fa el seguiment de l’elèctrica Endesa i de les proveïdores de serveis de comunicacions Movistar i e-Ports.

Des de principis d’any s’han registrat vint-i-una incidències. Les més afectades per les interrupcions de servei són les companyies de telecomunicacions, amb 12 incidències, seguides de ben a prop per Endesa, amb 9 interrupcions de subministrament.

La web registra la data del problema, l’hora d’inici, l’hora de resolució i la causa de la disrupció del servei, especificada amb codis diferents segons si es tracta de problemes amb les DNS, vent, manteniment programat, talls intermitents, destrucció d’infraestructura, pluja, llamps o robatori. També es fa constar si es desconeix la causa de la interrupció.

Per mesos, el de més afectacions va ser el gener, amb 10 avaries, mentre que a l’abril i al maig no es van registrar problemes. De moment, aquest mes de juliol ja comptabilitza dues interrupcions de servei de comunicacions.

nord.cab | El portal de notícies de Cabassers